Start Hjälp Åter
Tandvårdsnämnden 2016-03-01
Dagordning
  Tandvårdsnämnden_2016-03-01_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Protokollsjustering
2 Information Tandvårdsförvaltningen
3 Information Beställarenhet för tandvård
Anmälningsärenden
4 Delegeringsbeslut Tandvårdsförvaltningen
5 Anmälningsärenden Tandvårdsförvaltningen
6 Delegeringsbeslut Beställarenheten för tandvård
Övriga beslutsärenden Tandvårdsförvaltningen
7 Facklig närvaro vid tandvårdsnämndens sammanträden
8 Handlingsplan asylomhändertagande
9 Bokslut 2015
10 Tandvårdsnämndens plan för internkontroll 2016
11 Investeringsplan 2016
Övriga beslutsärenden Beställarenheten för tandvård
12 Bokslut 2015