Start Hjälp Åter
Servicenämnden 2016-02-17
Dagordning
  Servicenämnden_2016-02-17_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Justering av närvarolistan
2 Godkännande av dagordning
3 Protokollsjustering
Informations- och anmälningsärenden
4 Information
5 Anmälan av delegeringsbeslut
6 Övriga anmälningsärenden
Beslutsärenden
7 Bokslut 2015 FV82 Servicenämnden
8 Verksamhetsplan Landstingsservice 2016-2019
9 Budget 2016 Servicenämnden