Start Hjälp Åter
Fastighetsnämnden 2016-02-11
Dagordning
  Fastighetsnämnden_2016-02-11_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning
1 Justering av närvarolistan
2 Godkännande av dagordning
3 Protokollsjustering
Informations- och anmälningsärenden
4 Information
5 Anmälan av delegeringsbeslut
6 Anmälningsärenden
Beslutsärenden
7 Energiplan 2010, uppföljning av mediastatistik och energiincitament 2015
8 Verksamhetsberättelse 2015
9 Utnyttjande av optionsmöjlighet för sjukhemsfastighet
10 Strategi och Verksamhetsplan 2016