Start Hjälp Åter
Landstingsstyrelsen Budgetberedningen 2016-02-01
Dagordning
  Landstingsstyrelsen Budgetberedningen_2016-02-01_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Landstingsfullmäktiges beslutsärenden
2 Rättelse av beslut om egenavgifter för habiliterings- och dialyspatienter
3 Direktiv för parkeringsplatser i Landstinget Dalarna
Landstingsstyrelsens beslutsärenden
4 Verksamhetsplan för Central förvaltning och fördelning av budget 2016 för Central förvaltning och förvaltning Hjälpmedel
5 Verksamhetsplan och fördelning av budget 2016 för hälso- och sjukvården
6 Fördelning av landstingsbidrag till länets handikapporganisationer 2016
7 Fördelning av landstingsbidrag till länets idrotts- och ungdomsorganisationer inom handikapprörelsen 2016
8 Avskrivning av större kundfordringar
9 Donation från Södra Dalarnas Sparbank till Avesta Lasarett för inköp av medicinsk utrustning