Start Hjälp Åter
Hjälpmedelsnämnden Dalarna 2016-01-28
Dagordning
  Hjälpmedelsnämnden Dalarna_2016-01-28_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Justering av närvarolistan
2 Godkännande av dagordning
3 Protokollsjustering
Informations- och anmälningsärenden
4 Information
5 Anmälan av delegeringsbeslut
6 Övriga anmälningsärenden
Beslutsärenden
7 Verksamhetsberättelse och bokslut 2015
8 Mall för verksamhetsberättelser för gemensamma nämnder
9 Pilotprojekt Temabo
Sändlista
10 Sändlista