Start Hjälp Åter
Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2015-12-15
Dagordning
  Landstingsstyrelsens arbetsutskott_2015-12-15_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Arbetsutskottets beslutsärenden
2 Inledande beslut om sammanträde på distans
3 Riktlinjer för Landstinget Dalarnas arbete med regionfrågan