Start Hjälp Åter
Kostnämnden 2015-12-10
Dagordning
  Nämnden för Kostsamverkan_2015-12-10_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Justering av närvarolistan
2 Godkännande av dagordning
3 Protokollsjustering
Informations- och anmälningsärenden
4 Information
5 Övriga anmälningsärenden
Beslutsärenden
6 Periodrapport per oktober 2015
7 Budget 2016 Nämnden för kostsamverkan
8 Verksamhetsplan 2016