Start Hjälp Åter
Servicenämnden 2015-12-09
Dagordning
  Servicenämnden_2015-12-09_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Justering av närvarolistan
2 Godkännande av dagordning
3 Protokollsjustering
Informations- och anmälningsärenden
4 Information
5 Anmälan av delegeringsbeslut
6 Övriga anmälningsärenden
Beslutsärenden
7 Periodrapport per oktober 2015
8 Budget 2016 Servicenämnden
9 Verksamhetsplan 2016
10 Outsourcing av parkeringsövervakning Falu och Avesta lasarett