Start Hjälp Åter
Kultur- och bildningsnämnden 2015-12-08
Dagordning
  Kultur- och bildningsnämnden_2015-12-08_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning
1 Justering av närvarolistan
2 Godkännande av dagordning
3 Protokollsjustering
4 Dialog med verksamheterna
Informations- och anmälningsärenden
5 Information
6 Anmälan av delegeringsbeslut
7 Övriga anmälningsärenden
Beslutsärenden
8 Budget 2016
9 Folkrörelseberedningens förslag till budget per kostnadsställe för år 2016.
10 Förslag till fördelning idéella, ideburna organisationer 2016.
11 Förslag till fördelning politiska ungdomsorganisationer 2016
12 Genomlysning av de landstingsägda folkhögskolorna
13 Bröderna Molanders stiftelse- utdelning 2015.
14 Stiftelsen Västerbergslagens Hästförsäkringsbolag - utdelning 2015
15 Kultur- och bildningsnämndens dialoger med verksamheterna 2016.