Start Hjälp Åter
Tandvårdsnämnden 2015-12-01
Dagordning
  Tandvårdsnämnden_2015-12-01_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Protokollsjustering
2 Information gemensam
3 Information Tandvårdsförvaltningen
4 Information Beställarenhet för tandvård
Anmälningsärenden
5 Delegeringsbeslut Tandvårdsförvaltningen
6 Delegeringsbeslut Beställarenheten för tandvård
Övriga beslutsärenden Tandvårdsförvaltningen
7 Taxejustering från 2016-01-15
8 Facklig närvaro vid tandvårdsnämndens sammanträden
9 Budget 2016
10 Principbeslut om hantering av Folktandvårdens överskott.
11 Internkontroll 2015
12 Verksamhetsplan 2016-2019
13 Dokumenthanteringsplan, förvaring och gallring.
Övriga beslutsärenden Beställarenheten för tandvård
14 Verksamhetsplan 2016-2019
15 Budget 2016