Start Hjälp Åter
Fastighetsnämnden 2015-11-25
Dagordning
  Fastighetsnämnden_2015-11-25_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning
1 Justering av närvarolistan
2 Godkännande av dagordning
3 Protokollsjustering
Informations- och anmälningsärenden
4 Information
5 Anmälan av delegeringsbeslut
6 Anmälningsärenden
Beslutsärenden
7 Internkontroll 2015 , uppföljning
8 Internkontroll 2016, plan
9 Budget 2016
10 Kalkylränta 2016
11 Falu lasarett, rivning Ängsklockan
12 Mix av miljömärkt el inför 2016
13 Delegeringsbestämmelser Fastighetsnämnden
14 Fastställande av policys