Start Hjälp Åter
Hjälpmedelsnämnden Dalarna 2015-11-05
Dagordning
  Hjälpmedelsnämnden Dalarna_2015-11-05_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Justering av närvarolistan
2 Godkännande av dagordning
3 Protokollsjustering
Informations- och anmälningsärenden
4 Information
5 Anmälan av delegeringsbeslut
6 Övriga anmälningsärenden
Sändlista
7 Sändlista