Start Hjälp Åter
Kultur- och bildningsnämnden 2015-10-27
Dagordning
  Kultur- och bildningsnämnden_2015-10-27_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning
1 Justering av närvarolistan
2 Godkännande av dagordning
3 Protokollsjustering
4 Ajournering för dialog med studieförbunden samt revisorernas besök
Dialoger
5 Dialog med studieförbunden
6 Besök från revisorerna
Informations- och anmälningsärenden
7 Information
8 Anmälan av delegeringsbeslut
9 Övriga anmälningsärenden
Beslutsärenden
10 Landstinget Dalarnas Kulturpris 2015.
11 Landstinget Dalarnas Kulturstipendium 2015.
12 Landstinget Dalarnas Kulturstipendium för unga 2015.
13 Internkontroll - rapport 2015
14 Kvalitetsredovisning Musikkonservatoriet 2014/2015.
Beslutsärenden till Landstingsfullmäktige
15 Visa vägen - Dalarnas regionala kultur- och bildningsplan 2016-2018.
16 Dalarna - Sveriges bästa ungdomsregion