Start Hjälp Åter
Landstingsstyrelsen Budgetberedningen 2015-10-19
Dagordning
  Budgetberedningen_2015-10-19_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Landstingsfullmäktiges beslutsärenden
2 Reviderad kreditpolicy
3 Översyn och revideringar av landstingets placeringsdirektiv
4 Inköps-och upphandlingspolicy
Landstingsstyrelsens beslutsärenden
5 Extern upplåning