Start Hjälp Åter
Tandvårdsnämnden 2015-10-06
Dagordning
  Tandvårdsnämnden_2015-10-06_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Protokollsjustering
2 Information gemensam
3 Information Tandvårdsförvaltningen
4 Information Beställarenhet för tandvård
Anmälningsärenden
5 Delegeringsbeslut Tandvårdsförvaltningen
Övriga beslutsärenden Tandvårdsförvaltningen
6 Beslut om central samlokalisering i Ludvika
7 Inriktningsbeslut för samgående av kliniker
8 Ekonomisk delårsrapport 2015-08-31
9 Tandvårdsartiklar skall ej få köpas på faktura
Övriga beslutsärenden Beställarenheten för tandvård
10 Dokumenthanteringsplan
11 Ekonomisk delårsrapport 2015-08-31