Start Hjälp Åter
Kostnämnden 2015-10-01
Dagordning
  Nämnden för Kostsamverkan_2015-10-01_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Justering av närvarolistan
2 Godkännande av dagordning
3 Protokollsjustering
Informations- och anmälningsärenden
4 Information
Beslutsärenden
5 Delårsbokslut, tertial 2, 2015
6 Delegeringsbestämmelser 2015
7 Inlaga från Dalarnas sjukvårdsparti
8 Mötesplanering 2016 för Nämnden för Kostsamverkan