Start Hjälp Åter
Servicenämnden 2015-09-30
Dagordning
  Servicenämnden_2015-09-30_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Justering av närvarolistan
2 Godkännande av dagordning
3 Protokollsjustering
Informations- och anmälningsärenden
4 Information
Beslutsärenden
5 Delårsbokslut, tertial 2, 2015
6 Avveckling Café Oasen
7 Processorienterad organisation
8 Delegeringsbestämmelser 2015
9 Mötesplanering 2016 för Servicenämnden