Start Hjälp Åter
Fastighetsnämnden 2015-09-16
Dagordning
  Fastighetsnämnden_2015-09-16_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning
1 Justering av närvarolistan
2 Godkännande av dagordning
3 Protokollsjustering
Informations- och anmälningsärenden
4 Information
5 Anmälan av delegeringsbeslut
6 Anmälningsärenden
Beslutsärenden
7 Utnyttjande av optionsmöjlighet för sjukhemsfastighet
8 Delårsbokslut januari till augusti och prognos helår 2015
9 Sammanträdesplan 2016