Start Hjälp Åter
Landstingsstyrelsen 2015-09-14
Dagordning
  Landstingsstyrelsen_2015-09-14_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Anmälningsärenden
2 Anmälan av delegeringsbeslut
3 Övriga anmälningsärenden
Landstingsfullmäktiges Beslutsärenden
4 Revidering av Landstingsstyrelsens reglemente
5 Skattesats för 2016
6 Anskaffning av tågfordon för regionala kollektivtrafikmyndigheten samt borgen och finansiering
7 Försäljning av fastigheten Ludvika Persbo 64:166, Länsarkivet Håksberg
8 Ansvarsfrihet för kommunalförbundet ambulanshelikopter Värmland-Dalarna
9 Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2014, Region Dalarna
10 Årsredovisning och revisionsberättelse för 2014, Samordningsförbund Finsam Borlänge
11 Årsredovisning och revisionsberättelse för 2014, Samordningsförbund Finsam-Falun
12 Årsredovisning och revisionsberättelse 2014 Nedansiljans samordningsförbund
13 Årsredovisning och revisionsberättelse för 2014, Södra Dalarnas samordningsförbund
14 Årsredovisning och revisionsberättelse för 2014, Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna
15 Årsredovisning och revisionsberättelse för 2014, Västerbegslagens samordningsförbund
16 Årsredovisning och revisionsberättelse för 2014, Norra Dalarnas Samordningsförbund FINSAM för Mora, Orsa, Älvdalen
17 Svar på motion från Bo Brännström (FP): Brist på läkare på landstingets vårdcentraler
18 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD): Samordning mellan ungdomsmottagningarna krävs
19 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD): Återinför hembesök för nyförlösta mammor med tidig hemgång
20 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD): Samordning vid överföring av nyförlösta mödrar samt mellan de olika primärvårdsinstanserna
21 Svar på motion från Jenny Nordahl (SD): Krafttag mot Hepatit C i Dalarna
Landstingsstyrelsens Beslutsärenden
22 Risk- och sårbarhetsanalys med handlingsplaner för Landstinget Dalarna, mandatperioden 2015-2018
23 Avskrivningar av större kundfordringar
24 Införande av hepatit B vaccination i barnhälsovårdens vaccinationsprogram för barn i Dalarna