Start Hjälp Åter
Hjälpmedelsnämnden Dalarna 2015-09-10
Dagordning
  Hjälpmedelsnämnden Dalarna_2015-09-10_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Justering av närvarolistan
2 Godkännande av dagordning
3 Protokollsjustering
Informations- och anmälningsärenden
4 Information
5 Diskussion
6 Anmälan av delegeringsbeslut
7 Övriga anmälningsärenden
Beslutsärenden
8 Gemensamma hjälpmedelsavgifter i Dalarna
9 Hjälpmedelspolicy och riktlinje för hjälpmedelsförskrivning
10 Sammanträdesplan för Hjälpmedelsnämnden Dalarna och Hjälpmedelsnämnden Dalarnas arbetsutskott 2016
11 Delårsbokslut 2015
Sändlista
12 Sändlista