Start Hjälp Åter
Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2015-08-31
Dagordning
  Landstingsstyrelsens arbetsutskott_2015-08-31_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Information
Arbetsutskottets beslutsärenden
2 Svar på remiss från Socialdepartementet: Kostnadsansvar för smittskyddsläkemedel Ds 2015:20
3 Svar på remiss från Socialdepartementet: Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför förmånerna
4 Svar på remiss från Socialdepartementet: SOU 2015:21 Mer trygghet och bättre försäkring
5 Svar på remiss från Socialstyrelsen: Förslag till föreskrifter och allmänna råd om läkemedelsassisterad behandling vid opiodberoende
Landstingsfullmäktiges beslutsärenden
6 Revidering av Landstingsstyrelsens reglemente
7 Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2014, Region Dalarna
8 Ansvarsfrihet för kommunalförbundet ambulanshelikopter Värmland-Dalarna
9 Skattesats för 2016
10 Anskaffning av tågfordon till Tåg i Bergslagen och borgen för finansiering
11 Årsredovisning och revisionsberättelse för 2014, Samordningsförbund Finsam Borlänge
12 Årsredovisning och revisionsberättelse för 2014, Samordningsförbund Finsam-Falun
13 Årsredovisning och revisionsberättelse 2014 Nedansiljans samordningsförbund
14 Årsredovisning och revisionsberättelse för 2014, Södra Dalarnas samordningsförbund
15 Årsredovisning och revisionsberättelse för 2014, Samordningsförbundet Finsam Västerdalarna
16 Årsredovisning och revisionsberättelse för 2014, Västerbergslagens samordningsförbund
17 Årsredovisning och revisionsberättelse för 2014, Norra Dalarnas Samordningsförbund FINSAM för Mora, Orsa, Älvdalen
18 Svar på motion från Bo Brännström (FP): Brist på läkare på landstingets vårdcentraler
19 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD): Samordning mellan ungdomsmottagningarna krävs
20 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD): Återinför hembesök för nyförlösta mammor med tidig hemgång
21 Svar på motion från Katarina Gustavsson (KD): Samordning vid överföring av nyförlösta mödrar samt mellan de olika primärvårdsinstanserna
22 Svar på motion från Jenny Nordahl (SD): Krafttag mot Hepatit C i Dalarna
Landstingsstyrelsens beslutsärenden
23 Risk- och sårbarhetsanalys för Landstinget Dalarna, mandatperioden 2015-2018
24 Avskrivningar av större kundfordringar
25 Införande av hepatit B vaccination i barnhälsovårdens vaccinationsprogram för barn i Dalarna