Start Hjälp Åter
Landstingstyrelsens Personalutskott 2015-08-31
Dagordning
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
Inledning och protokollsjustering
1 Inledande information om personalutskottets sammanträde
2 Information från personaldirektören
3 Rapport omställningar inom struktur-/förändringsarbetet
4 Personalläget
5 Rekrytering - Problem och möjligheter
6 Sjukfrånvaron
7 Arbetsmiljö
8 Information om chefsutbildningen
9 Övrigt