Start Hjälp Åter
Landstingsstyrelsen 2015-06-01
Dagordning
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
1 Information
2 Anmälan av delegeringsbeslut
3 Övriga anmälningsärenden
4 Struktur- och förändringsplan 2015: Hälso- och sjukvård
5 Struktur- och förändringsplan 2015: Patientavgifter
6 Struktur- och förändringsplan 2015: Landstingsgemensamt
7 Budget 2016. Finansplan 2016-2019
8 Revidering av Landstingsstyrelsens reglemente
9 Gemensamt kommunalförbund för flygambulansverksamhet i Sverige
10 Remissfrihet inom den öppna specialiserade vården
11 Miljöredovisning 2014
12 Samarbetsavtal avseende särskild kollektivtrafik respektive Uppdragsavtal om samordning av särskild kollektivtrafik
13 Ändring i Landstingsstyrelsens delegeringsbestämmelser
14 Svar på remiss från Socialdepartementet: Sedd, hörd och respekterad - ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården (SOU 2015:14)
15 Svar på remiss från Socialdepartementet: Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20)