Start Hjälp Åter
Kultur- och bildningsnämnden 2015-05-19
Dagordning
  Kultur- och bildningsnämnden_2015-05-19_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
1 Justering av närvarolistan
2 Godkännande av dagordning
3 Protokollsjustering
4 Dialog med Mora Folkhögskola, Malungs Folkhögskola och Fornby Folkhögskola
5 Information
6 Anmälan av delegeringsbeslut
7 Övriga anmälningsärenden
8 Komplettering till beslut om offentliga sammanträden 2015-2018
9 Rättelse Miljöplan 2015-2018 KBN §25/2015
10 Förändring av riktlinjer politiska ungdomsförbund
11 Återtagande av ESF-ansökan angående projektet "Krehab"
12 Likabehandlingsplan Musikkonservatoriet 2015
13 Studeranderättslig standard folkhögskolor 2015
14 Folkhögskolornas årsredovisning till Folkbildningsrådet 2014
15 Rapport om hanteringen av bidrag till organisationer med funktionsnedsättning