Start Hjälp Åter
Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2015-05-18
Dagordning
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
1 Information
2 Yttrande över JO-anmälan
3 Svar på remiss från Socialdepartementet: Läkemedelsverkets redovisning av regeringsuppdrag avseende homeopatiska läkemedel
4 Svar på remiss från Socialdepartementet: Läkemedel för djur, maskinell dos och sällsynta tillstånd SOU 2014:87- hantering och prissättning.
5 Revidering av Landstingsstyrelsens reglemente
6 Gemensamt kommunalförbund för flygambulansverksamhet i Sverige
7 Remissfrihet inom den öppna specialiserade vården
8 Miljöredovisning 2014
9 Ändring i Landstingsstyrelsens delegeringsbestämmelser