Start Hjälp Åter
Landstingsstyrelsen 2015-04-13
Dagordning
  Landstingsstyrelsen_2015-04-13_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
1 Information
2 Anmälan av delegeringsbeslut
3 Övriga anmälningsärenden
4 Bokslut och årsredovisning 2014
5 Namnbyte för gemensam nämnd för Språktolkförmedlingsverksamhet
6 Utökat avtal om samverkan för Språktolknämnden i Dalarna
7 Sammanträdesplan 2016 för fullmäktige, styrelse och arbetsutskott
8 Avgift för rekreationsvistelse 2015
9 Ändring i bolagsordningen för Älvdalens Utbildningscentrum AB
10 Svar på motion från Lena Reyier (C): Utveckla familjecentraler i hela Dalarna
11 Svar på motion från Lena Reyier (C): Förenkla patienternas vardag med självtest!
12 Svar på motion från Lena Reyier (C): Lägg större tyngd på personalfrågorna!
13 Svar på motion från Jan Wiklund (M) med flera: "Öppna barnmorskeledd förlossning i Mora"
14 Anskaffning av reservhelikopter till Svensk Luftambulans
15 Verksamhetsberättelse 2014 Central förvaltning
16 Verksamhetsberättelse 2014 Hälso-och sjukvård
17 Verksamhetsberättelse 2014 förvaltning Hjälpmedel Landstinget Dalarna.
18 Gemensam internkontroll för samtliga nämnder inom Landstinget Dalarna 2014
19 Internkontroll inom Landstingsstyrelsens verksamhetsområde 2014
20 Patientsäkerhetsberättelse 2014
21 Val av auktoriserad revisor med ersättare i Stiftelserna Musik i Dalarna och Länsteatern
22 Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting om "Kortare väntetider i cancervården 2015