Start Hjälp Åter
Landstingsstyrelsens arbetsutskott 2015-03-23
Dagordning
  Landstingsstyrelsens arbetsutskott_2015-03-23_dagordning.pdf
Samtliga handlingar inför sammanträdet.
1 Information
2 Bokslut och årsredovisning 2014
3 Namnbyte för gemensam nämnd för Språktolkförmedlingsverksamhet
4 Utökat avtal om samverkan för Språktolknämnden i Dalarna
5 Sammanträdesplan 2016 för fullmäktige, styrelse och arbetsutskott
6 Avgift för rekreationsvistelse 2015
7 Svar på motion från Lena Reyier (C): Utveckla familjecentraler i hela Dalarna
8 Svar på motion från Lena Reyier (C): Förenkla patienternas vardag med självtest!
9 Svar på motion från Lena Reyier (C): Lägg större tyngd på personalfrågorna!
10 Verksamhetsberättelse 2014 Central förvaltning
11 Verksamhetsberättelse 2014 Hälso-och sjukvård
12 Verksamhetsberättelse 2014 förvaltning 51 Hjälpmedel, Landstinget Dalarna.
13 Gemensam internkontroll för samtliga nämnder inom Landstinget Dalarna 2014
14 Internkontroll inom Landstingsstyrelsens verksamhetsområde 2014
15 Patientsäkerhetsberättelse 2014