Start Hjälp Åter
PerfData System AB - ePub
Beslutsinstanser
   
Fastighetsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Hjälpmedelsnämnden Dalarna
Hjälpmedelsnämnden Dalarna Arbetsutskott
Kollektivtrafiknämnd
Kostnämnden
Kultur- och bildningsnämnden
Landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsen Budgetberedningen
Landstingsstyrelsens arbetsutskott
Landstingstyrelsens Personalutskott
Patientnämnd
Regional Utvecklingsnämnd
Regionfullmäktige
Regionstyrelsen
Regionstyrelsens arbetsutskott
Regionstyrelsens personalutskott
Servicenämnden
Tandvårdsnämnden
Vårdvalsberedningen